دیگو برو برو - نجات اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   195 79.17% with 24 votes

دیگو نیاز به کمک اسنوبورد پایین کوه به طوری که او می تواند حیوانات را نجات دهد.

کنترل بازی:
ماوس - حرکت
فاصله - پرش / کلاهبرداری.

SnowboardSnowObstacleCollecting AnimalRescue Diego