لباس تا برف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

از آن لذت ببرید با لباس تا بازی در آهنگ های آسمان. ترکیب تکه های لباس و رنگ اسنوبرد خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsSnowboardSnowGirlDress Up