اسکیت سر خوردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

اسکیت بازی با هیئت مدیره اسکیت خود را انجام مانع از فلیپ سرد جلو، برگشت فلیپ، سوپرمن شیرین کاری و خیلی بیشتر.
هر سطح دارای یک وظیفه است. تکمیل کار به باز کردن سطوح جدید و ارتقاء های جدید. از آن لذت ببرید!


کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند. گالری کلید Space و کلیدهای 1-5 کلید به انجام stunts.

SnowboardSnowCollecting StuntsSkateGlide