مانع از اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

شما باید سه Kickers با پیش از شما، شما باید در زمان مناسب برای پرش برای گرفتن هوا تا حد امکان و آنها را انجام کلاهبرداری های مختلف برای کسب امتیاز!

کنترل بازی:
فضا برای پرش از کلید های arrow
برای ترفندهای

SnowboardSnowStunts