مای بی Snowsled: بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   109 52.63% with 19 votes

راهنما Gingka د مای بی به سوار snowsled است و انجام بند جسارت، جمع آوری پاداش

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

SnowboardSnowCartoonBeybladeSnowsled