عالی افراطی اسنوبورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نگه دار، از کلاهبرداری های عالی که شما به خاموش پرید. امتیاز به اندازه کافی برای حرکت بر روی شیب بعدی.

کنترل بازی:
فاصله - پرش
کلیدهای پیکان - نگه دار، ترفند.

SportsSnowboardSnowSupremeExtremeSnowboarding