spongebob در اسنوبورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

راهنما spongebob در با اسنوبرد او در جزیره برف. جمع آوری پاداش در راه خود را به امتیاز بیشتری. اجتناب از گیاهان و موانع دیگر. لذت بردن از اسنوبورد!

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

SnowboardCartoon