ژنراتور رکس اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

راهنما ژنراتور رکس اسنوبورد سراشیبی به جمع آوری ستاره. ستاره های بیشتری را جمع آوری، پول بیشتری به شما کسب درآمد. با این حال، اجتناب از کوه در می رم سمت چپ کلیک کنید به انتخاب بیش از سنگ.

کنترل بازی:
مطبوعات نوار فضا به پرش.

SnowboardSnowObstacleJumpingGenerator