3D ماریو اسنوبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ماریو 'تا به یک چالش جدید. این بار او باید مهارت های اسنوبورد خود را در این
عالی سراشیبی ماجراجویی اثبات کند. سعی کنید برای جلوگیری از موانع مانند درختان، سنگها و یا لوله ها و
جمع آوری و به عنوان پرچم قرمز زیاد و قارچ به عنوان شما می توانید کنید

کنترل بازی:

ماوس را به حرکت بازیکن. از
فضایی ها در حالی که بر روی سطح شیب دار به انجام کلاهبرداری.

MarioSportsSnowboardMouse Skill