XTREAM اسکیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آیا دوست دارید استوارت کوچولو؟ سپس اسکیت خود را سوار و نشان دادن توانایی های خود را در ورزش اسکیت بورد و اگر شما می توانید نمره بالا!

کنترل بازی:
S - آهسته
F - سریع انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - کلاهبرداری
تا کلید فلش - پرش.

SkateboardStuntsAnimalXtream