بن 10 اسکیت بورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   106 62.5% with 16 votes

بازی اسکیت با بن 10.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

AdventureSkateboardObstacleCollecting Skating