اسکیت باز در ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

کمک scooby دوو بر عملکرد اسکیت خود را. این ها 'زمان به جنبش آزاد است.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت شروع
پیکان بالا افزایش کلید به سمت بالا سرعت
شده پایین کلید فلش - افزایش سرعت رو به پایین.

SkateboardStuntsAnimalSkatingSkaterBeach