برنامه نویسی اسکیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

هدف این است که از طریق دوره مذاکره است. اجتناب از موانع خطرناک. مطمئن باشید که برای رسیدن به هر ایستگاه بازرسی در زمان قبل از شما گرفتار. استاد تمام 3 سطح برای به دست آوردن وضعیت X-TREME.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SkateboardStreetCollecting SkatingXtreme