Xtreme Skate Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Mục đích là để thương lượng thông qua các khóa học. Tránh chướng ngại vật nguy hiểm. Hãy chắc chắn để đạt được mỗi khẩu trong thời gian trước khi bạn đang bị bắt. Master tất cả 3 cấp để đạt được trạng thái x-Treme.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkateboardStreetCollecting SkatingXtreme