در CRIB با راب و بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

نگه دار، حرکت به دندانه دار کردن نقاط. مراقب باشید برای موانع، و حفظ چشم خود را مورد نیاز برای آیتم های جایزه!

کنترل بازی:
از کلید های arrow - حرکت / نگه دار، ترفندهای
X / فاصله - پرش.

SkateboardStreetObstacleCollecting StuntsSkatingCribWith