پشت بام اسکیت باز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اسکیت بازی نسبت به خط پایان در حالی که پریدن از ساختمان ها و ترفندهای کشیدن.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت / کلاهبرداری
فاصله - پرش. صعود به بالا و ساختمان.

SkateboardStuntsSkatingRooftopSkater