فصل کارشناسی ارشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

رانندگی به جلو و عقب را از طریق سطوح اجتناب از موانع و پریدن در زمان مناسب.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

DrivingSkateboardObstacleQuadBicycleSkatingMastersSeason