ناروتو دوچرخه بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

راهنما ناروتو به درایو دوچرخه سواری سعی کنید برای جلوگیری از همه موانع در طول مسیر.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت می کند.

DrivingNinjaObstacleCollecting BicycleNarutoGame