BACKFLIP BMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

آیا برخی از پشت flips و wheelies. پایان بازی توسط ضرب و شتم ساعت. بازی بزرگ BMX!

کنترل بازی:
کلید فلش بالا - پدال انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - لین
پایین کلید فلش - ترمز.

DrivingSportsObstacleStuntsBicycleBackflip