مرد عنکبوتی دوچرخهسواری دسته کوچک موسیقی جاز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   168 66.67% with 24 votes

مرد عنکبوت های کوچک تصمیم گرفت برای رویارویی با این چالش با یک دوچرخه سواری دیوانه است. برای کمک به او، به عنوان بالا به عنوان شما می توانید پرش و تولید نقاط نتیجهی برای پیشبرد به مرحله بعد، توجه، اما مواظب باشید که در انجام دور.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به کنترل دوچرخه.
انجام جهش با 1،2،3،4،5،6،7،8 کنید.

MotorcycleStuntsBicycleSuper HeroSpidermanComboBiker