خائنانی مرد عنکبوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15532 82.89% with 187 votes

راهنما مرد عنکبوتی برای تمیز کردن شهر نیویورک از دزدان و جنایتکاران دیگر. ساقه با بوم خود را هر characrter در مقابل شما. اجتناب از مری جین، اگر شما به او شلیک شما از دست دادن زندگی و نقاط!

کنترل بازی:

استفاده از موس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingSuper HeroAndroid SpidermanVillains