مرد عنکبوتی Photohunt بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7019 78.65% with 89 votes

مهم ترین روزنامه در شهر خواسته است شما را به عکس مرد عنکبوتی در عمل. شغل خود را چندان 'تی آسان است زیرا این قهرمان فوق العاده سریع حرکت می کند!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Super HeroAdverSpidermanPhotohunt