ریشه قهرمان مربع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   408 83.33% with 48 votes

به اجرای به phonebooths به تغییر را به یک ابرقهرمان به نجات مردم

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.
به نفس فوق العاده است. S
به استفاده از لیزر چشم.

AdventureActionObstacleSuper HeroDefaultSquareOrigins