بزرگ سوپر قهرمان مورد علاقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

مراقب باشید چه آرزویی! هنگامی که و Timmy خواست دوستان او می تواند تبدیل به قهرمانان فوق العاده، آرزوی او آمد درست است، اما او همچنین تمام دشمنان خود را به خائنانی فوق العاده تبدیل شده است! با تاباندن لیزر به baddies در به سوپر زندان تبه کار با قابل اعتماد اشعه انتقال از راه دور خود و نجات شهر از شر تاخت و تاز کردن!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به هدف اشعه انتقال از راه دور خود را. کلیک چپ را به خائنانی ZAP
نقطه موس خود را به فلش قرمز رنگ را به حرکت به پانل دیگر.

AdventureActionShoot 'em UpMouse SkillSearch And DestroyCollecting SuperHeroWish