Mardek فصل 2: ​​قهرمان جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

اگر شما درک 'کردم برخی از زمان و نقطه نرم نقش بازی بازی های ماجراجویی شما باید این بازی فانتزی RPG را بررسی کنید. قسمت دوم Mardek بازی.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت مکان نما
X - تکرار گزینه ها در منو / دکمه عمل Z
- لغو انتخاب در منو انجمن را وارد کنید - باز کردن منو استفاده کنید در بازی.

FightingRole PlayingAdventureActionKillingSearch And DestroyMardekChapterHero