WPN آتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

چوب بازی اکشن بسیار معروف!

کنترل بازی:
دفعات بازدید: دستورالعمل بازی برای کنترل

ActionKillingSearch And DestroyFire