زیر جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

نابود کشتی های احساسات بیش از حد و زیردریایی به عنوان شما می توانید! هر چه عمیق تر شما غوطه ور ساختن سخت تر از آن است که به شما رسید! اما دان تی 'را فراموش کرده ام به سطح، هنگامی که اکسیژن شما کم است!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت فضا
به ساقه

ActionWaterSearch And DestroyWars