جنگ بی پایان 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   343 91.89% with 37 votes

زیبا و اعتیاد استراتژی بازی جنگ!

کنترل بازی:
AWSD برای جنبش
R به بارگذاری مجدد Q
به G دستور
به رها کردن تفنگ فضای
برای سلاح جایگزین
1234 برای تغییر سلاح

ArmyStrategyActionSearch And DestroySeriesEndless