Phụ Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Phá hủy như tàu nấm và tàu ngầm như bạn có thể! Càng dấn sâu nhấn chìm thì càng khó để đánh bạn! Nhưng don 't quên để bề mặt, khi cung cấp oxy của bạn thấp!

Điều khiển:
Các phím mũi tên để di chuyển
không gian để bắn

ActionWaterSearch And DestroyWars