خاکستری تانک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

شکست همه دشمن شهرستان.

کنترل بازی:
پیکان - جنبش
دکمه سمت چپ ماوس - حمله

ActionSearch And DestroyGrizzlyTank