هیولا جم - تخریب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

را انتخاب کنید هیولا جم کامیون و پایکوبی در همه چیز! در ادامه شما را نابود امتیاز بیشتری کسب می کنید!

کنترل بازی:
چپ و راست کلید های arrow به حرکت چپ و راست فضای
به پرش

ActionSearch And DestroySmashMonsterDestruction