سوپر مارکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

ماریو در دیدار فلزی مثل حلزون حرکت کردن! این یکی از بهترین ماریو / متال مثل حلزون حرکت کردن بازی تا کنون به عنوان مارکو با حمله به سرزمین ماریو است. آماده شدن برای دیدار با برخی از شخصیت های سرد نیز. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش در انجمن A - تفنگ آتش بزرگ انجمن S - تفنگ اولیه.

MarioActionShoot 'em UpSearch And DestroySuperMarco