سوپر مارکو ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   169 64% with 25 votes

راهنما مارکو جمع آوری امتیاز در این بازی ماجراجویی دانلود ماریو الهام گرفته است.

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند.

ArcadeMarioAdventureCollecting ParodyTiming SuperMarco