برادران سوپر ماریو فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8443 66.14% with 127 votes

جهانی 1 از نسخه ی نمایشی ماریو اخیر. هنوز کمی حشره دار، دون 'تی دای یا شما باید به آن همه راه اندازی مجدد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

ArcadeMarioAdventureObstacleSuperBrosFlash