ماریو Bros در صوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   18836 83.93% with 224 votes

بازی ماریو وارنر در بخشی جهانی در حال حاضر، کلون فلش از بستر های نرم افزاری کلاسیک بسیار محبوب بر اساس SEGA بازی صوتی.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت و نوار فضا به پرش ..

ArcadeMarioPlatformsCollecting BrosSonic