برج ماریو سکه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1512 55.56% with 27 votes

با شتاب تمام سکه به عنوان ماریو به عنوان شما سعی می کنید از طریق هر یک از سطوح پیشرفت.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند، فاصله برای پرش.

ArcadeMarioAdventurePlatformsCollecting TowerCoins