ماریو جنگل ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3417 66.67% with 51 votes

آیا شما آماده برای لذت بردن از ماجراجویی جنگل با ماریو؟ کمک به او برای جمع آوری میوه ها. شما باید مراقب دشمنان.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

ArcadeMarioAdventureObstacleCollecting AnimalBirdsJungle