سوپر مروع 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7515 83.33% with 90 votes

برو برو برو اجرا اجرا ماریو.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

ArcadeMarioAdventurePlatformsSuperMaro