سوپر ماریو Starroad بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   116 64.71% with 17 votes

گرفتن سکه به عنوان شما بیش از goombas شده پرش و رسیدن به نهایی پایان دادن به ستاره در هر سطح. بسیاری از سطوح!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. انجمن پرش.

ArcadeMarioPlatformsSuperStarroad