خواهران سوپر چیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6218 77.5% with 80 votes

مشابه ماریو جز با chicklettes کمی. ذخیره chicklettes از مرگ KFC!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

ArcadeMarioAdventurePlatformsSeriesAnimalRescue JumpingChickenSuperSisters