سوپر ماریو زنده کرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

سرگرم کننده قابل پخش ماریو فن بازی را با بسیاری از چالش ها!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی به پرش.

ArcadeMarioPlatformsSuperRevived