بازی ماجراجویی ماریو قطب شمال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3014 68.18% with 44 votes

ماریو است به نحوی به پنگوئن عطفی در وسط هیچ جا. در حال حاضر او قادر به استفاده از سنگ اسمانی بزرگ خود را با توجه به تغییر و تحول نیست. او به استفاده از توپ های برف از او یک پنگوئن است. راهنما ماریو مبارزه راه خود را با توانایی گلوله برفی جدید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت فاصله
- پرتاب گلوله برفی.

ArcadeMarioBallPlatformsSnowArcticAdventureGame