شهر صوتی کریسمس است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3617 67.92% with 53 votes

صوتی شهر کریسمس سرگرم کننده است.

کنترل بازی:

استفاده از فلش برای حرکت صوتی.

ArcadeAdventurePlatformsCollecting SonicGirlsChristmasCity