صوتی جوجه تیغی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   308 78.95% with 38 votes

سعی کنید این یکی دیگر از ماجراهای صوتی در فلش!

کنترل بازی:
فلش و فاصله.

ArcadePlatformsSonicHedgehog