آرپیجی صوتی پلاستوفوم 8 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11312 90.4% with 125 votes

پس از بیش از یک سال، قسمت جدید صوتی سری RPG در نهایت اینجا، که این بزرگترین کار من تا کنون! متاسفانه برای برخی از بچه ها این سری در حال آمدن است به پایان برسد.

کنترل بازی:
این بازی با موس style="float: src="/images/mplay.png" بازی.

Role PlayingAdventureActionSeriesTurn BasedSonic