صوتی اجرای تست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

نبرد آن را با بخشی در این آرپیجی کارت نبرد. آیا می توانم شما همچنان به ضرب و شتم صوتی در بازی های خود را؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ArcadeFightingRole PlayingActionSonicTest