فاینال فانتزی صوتی X3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   419 82% with 50 votes

قسمت سوم از سری فاینال فانتزی صوتی، صوتی دعوا علیه ویژگی، نگهبان از سنگ و سنگ فراخوانی از هرج و مرج برای دسترسی مافوق صوت به عنوان اوردرایو. در همین حال، صفر و Megaman چهره باس و ابدیت.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

RobotsArcadeFightingActionPlatformsFantasyFinalSonic