XS صوتی سایه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

پس از ربودن امی رز، XS صوتی در حال آمدن است به شما. شما باید از طریق سطح آتش را به ایمنی از مخفیگاه شیطانی شما فرار کنند. بلند کردن سکه در طول راه برای به دست آوردن امتیاز. هر چند عجله بسر می رسانید، شما تنها 60 ثانیه قبل صوتی XS جلب تا به شما.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان چپ / راست - اجرای پروژه کلید فلش بالا - انتخاب سریع یک انجمن فاصله - حلقه بازی شیر یا خط.

RobotsArcadeActionCollecting Rescue SonicShadow