تاثیر حیاتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سقوط پیاپی شهابهای ثاقب را تهدید زمین است. استفاده از Heatblast برای از بین بردن شهاب سنگ قبل از آنها به زمین برخورد. ایجاد واکنش های زنجیره ای برای نقاط اضافی. اما مراقب موانع استفاده از Ghostfreak به فاز از طریق موانع. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند Z
- تبدیل به X Heatblast
- تبدیل به Ghostfreak. فاصله
- آتش.

ActionShoot 'em UpFireSearch And DestroyObstacleCriticalImpact