Kiss و Steppenwolf (فصل 3 - قسمت 2) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   85 61.54% with 13 votes

چتربازی را در قطب جنوب! Kiss و Steppenwolf پایانی در Heruka در! اول او باید جت فراست و دوج معادن برف در سرعت فوق العاده سریع سرقت در حالی که اجتناب از عوامل خاص داناوان '!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای راه رفتن شیفت انجمن به اجرای
کلیدهای Ctrl به کوتاه پرش شیفت
کلیدهای Ctrl به مدت طولانی پرش فضایی
برای کلید های عمل
T به ضامن آیتم های انتخاب
من برای باز کردن موجودی

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode